IJSCLUB KLEIN BEGIN

Welkom op de website van IJsclub Klein Begin op de Ulesprong bij Tijnje.

Op 3 april 1886 is "IJsclub Klein Begin" opgericht met de bedoeling "It tewei bringen fan iisnocht troch it organisearjen fan hurdriderijen op redens en dizze riderijen bekoarlik te meitsjen". En "as er gjin iis is in noflike joun te organisearjen". Dit doel streeft het hedendaags bestuur nog altijd na.

De uitdaging tot het organiseren van de eerste kortebaanwedstrijd van het seizoen lijdt al jaren tot een strijd tussen de ijsclubs van Nijelamer, Steggerda en de Ulesprong, welke al enige malen in het voordeel van de Ulesprong is beslist. Op 18 januari 1964 werd de eerste Deelentocht georganiseerd. In de loop der jaren zijn er diverse activiteiten georganiseerd door de IJsclub, ondermeer een heuse marathon en arresleewedstrijden op de nieuwe vaart.

 

Deelentocht

Laatst gereden Deelentocht was op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari 2012.

Korte Baan

Laatst gereden korte baan wedstrijd was op 2 februari 2012.

Agenda

Geen